Diners Club eService

Dinersclub.no vil snart legges ned


Vi vil snart flytte informasjon om Diners Club Reisekontoen fra nettstedet dinersclub.no til eurocard.com.

Reisekonto produktet og tjenesten som tilbys endres ikke med dette grepet, men fortsetter å fungere som før.

For hoteller og reisebyråer:

Vår nettjeneste, eService, får en ny påloggingsside: Klikk her

Vi anbefaler at du bokmerker siden nå for enkel tilgang i fremtiden.

Hvis du allerede har en eService profil og passord – er kontoen aktivert og du kan logge på umiddelbart.Dinersclub.no will soon close down

We will shortly move the information on the Travel Account from the homepage dinersclub.se to eurocard.com

The Travel Account product and service will not be changed due to this relocation of information.

For hotels and travel agencies:

Our online service, eService, will also be relocated: Click here to access the eService.

We recommend that you bookmark the page for easy access in the future.

If you already have an eService profile and password – the account is activated, and you can login immediately.