eService

Fyll i din aktiveringskod som du erhållit från Nordic TAC Merchant Support/Diners Club. Har du inte erhållit någon aktiveringskod, kontakta Nordiska TAC Merchant Support via e-mejl: merchantsupport@sebkort.dk.

Tillbaka