Diners Club eService

eService

Nordic Merchant Support/Diners Club måste hjälpa dig att aktivera låst användarprofil. För att låsa upp och få en ny aktiveringskod kontakta Nordic Merchant Support via e-mejl: merchantsupport@sebkort.dk.
När din användarprofil åter är aktiv ska använda ditt gamla användarnamn och en ny aktiveringskod.

Tillbaka